Mi az a franchise?

A franchise típusú vállalkozás olyan tevékenységet jelent, amelyben a franchise átadó márkaneve(ke)t vagy kereskedelmi neve(ke)t, valamint egy minden szakmai és kereskedelmi aspektusból gondosan kialakított, piacgazdasági körülmények között eredményesen kipróbált, komplex vállalkozási rendszert ad át teljes körű betanítással a franchise átvevõnek, aki a neve(ke)t, és a vállalkozási csomagot díjak fizetése fejében, saját független vállalkozásában, a megállapodott területen, megállapodott ideig, önállóan – de a francise átadó elõírásai alapján és állandó segítségével – saját hasznára üzemelteti.
A franchise lényege a SIKER, így, csupa nagybetűvel. Szakemberek hada dolgozik egy rendszer kidolgozásán, módszereinek, eszközeinek állandó fejlesztésén, finomításán. Szinte tudományos alapossággal elemzik az egyes tényezõket, a szóba jöhetõ változatok elõnyeit, hátrányait. Ez a munka nemcsak a különbözõ elemek alapos vizsgálatára irányul, hanem a közöttük fennálló összhang megteremtésére is. Egy piaci probléma megoldására több, önmagában jó változat is elképzelhetõ. A franchise rendszerjellege kikényszeríti, hogy csak olyan megoldásokat alkalmazzanak, melyek felerõsítik egymás pozitív hatását és egy irányba hatnak. Ez a szinergia a franchise egyedülálló sajátossága.
A franchising tehát egy olyan módszer, amelyben profitálhatunk mások hibáiból, és azonnal részesülhetünk sikereibõl. Ha egyszer egy vállalkozó ki tudná számolni “tanulópénz” jellegű veszteségeinek összegét, melyek téves, vagy egyenesen rossz döntéseibõl, valamint a kínálkozó üzleti lehetõségek ki nem használásából adódtak, ezek megtakarítása máris komoly, anyagiakban is mérhetõ eredmény.
Bármily meglepõ, a franchising eredetét a kereskedelmi és általános jog segítségével a középkorig visszavezethetjük. Abban az idõben Európa néhány bizonytalan közbiztonságú országában -elsõsorban Franciaországban – elfogadott gyakorlat volt, hogy az uralkodók az adott területen tényleges hatalommal rendelkezõ fõuraknak, magas egyházi tisztséget betöltõ személyiségeknek jogot (licencet) biztosítottak a polgári élet szabályozására, adók kivetésére és beszedésére, speciális adók megállapítására. A licenctulajdonos meghatározott összeget fizetett a licencadónak a jogokért, valamint a katonai és más védelemért (royalty – a név is valószínűleg a királyi/uralkodói jogok egy részének átruházásából és az ezért a királynak fizetendõ díjakból ered). Ezzel a módszerrel egy monarchia hozzájutott a kivetett adónak legalább egy részéhez, amit gyakorlatilag képtelen lett volna saját erõforrásai alapján beszedni.
A modern korban a franchise vállalkozási forma elõször az USA-ban fejlõdött ki. A legkorábbi példa valószínûleg a McCormick Harvesting Machine Company volt, amely a helyi ügynököknek franchise alapon adta el aratógépeit. Fogyasztási cikkekben az elsõ a Singer Sewing Machine Company volt, amely megfelelõ tõke hiányában franchise alapon hozta létre a varrógépek eladási hálózatát, bár ezt késõbb fel is vásárolta.
Az elsõ iparág, ahol a franchise hosszabb távon is uralkodó formának bizonyult, az autóipar volt. 1910-ig az autókat közvetlenül a gyáraktól rendelték, késõbb kezdett kialakulni az eladó ügynökök hálózata, akik konszignációs alapon árulták a kocsikat a számukra kialkudott területen. Az autókereskedelem terjedése szinte automatikusan húzta maga után az üzemanyag-kereskedelmet, mely szintén franchise formában terjedt. Az autóiparból kiindulva honosodott meg a franchise konstrukció a többi iparágban is, ahol a szabványosított termékek és szolgáltatások erõs márkafelismeréssel párosulva játszották a fõ szerepet.
Igen nagy jelentõsége volt a franchise konstrukciónak a különbözõ üdítõitalok elterjesztésében is. A Coca-Cola, a Pepsi-Cola és társainak világméretû térhódítása is a franchise módszerre vezethetõ vissza.
A franchising igazi virágzása az ötvenes években kezdõdött. A ma ismert, nagy nevek jelentõs része ebben az idõben indult (Kentucky Fried Chicken, McDonald’s, Pancakes stb.). Egyre több iparág, termék és szolgáltatás jelent meg a piacon franchise formában, amit természetesen nagymértékben elõsegített az egyéni vállalkozáson alapuló életforma és gazdasági rend. Az USA-ban a franchise iparág már 1968-ban meghaladta a 100 milliárd dolláros forgalmat, ami több mint 10 %-a volt a bruttó nemzeti terméknek és 1991-ben már megfelelt a teljes kiskereskedelmi forgalom 35 %-ának. 2003.-ban a franchise vállalkozások 1,53 billió dollár forgalmat bonyolítottak, és 18 millió fõt foglalkoztattak. A rendszer fejlõdése azóta is töretlen, és a franchising a világkereskedelem struktúrájának több helyen meghatározó jellegû részévé vált.
A franchise vállalkozások mára a magyar gazdaság integráns szereplõi. Több tucat sikeres rendszer közül lehet válogatni a legkülönbözõbb szakmákban. A franchise kiállítások, így az Elsõ BuyBrand Show is széles választékát nyújtja a lehetõségeknek.
A franchise üzlet tárgya jogilag a márkanév és a vállalkozási rendszer használatának joga. Valójában azonban a franchise átadók áruja az EGZISZTENCIA, a biztonság, a tudáscsomag, ami tartalmazza mindazokat az ismereteket, melyekre alapozva egy vállalkozás létrehozható és sikeresen mûködtethetõ.
A jövendõ franchise átvevõk feladata, hogy kiválasszák a képességeiknek, hajlamaiknak legjobban megfelelõ szakmát, és abban a legtöbb esélyt kínáló hálózatot, de az õ felelõsségük az is, hogy azt is alaposan megnézzék, a lánc ígéretei valóban szilárd alapokra épülnek-e.

Szerző: Haraszti Mihály