A diplomások tovább élnek

2018. április 26.

Világviszonylatban egyenlőtlenség figyelhető meg az alacsonyan és magasan képzett réteg egészségmegőrzése és élettartama között. Egy új felmérés alapján a legnagyobb különbség hazánkban mutatható ki.

A diplomások tovább élnek

Itthon 14 év a differencia

Az életminőség és ezáltal az egészségi állapotban mérhető különbség a gazdag és szegény rétegek között drámaian megnőtt az utóbbi években. A legkisebb eltérés a halálozási életkorban – csupán 4 év – Olaszországban azonosítható, míg a legnagyobb differencia a magyarok körében mutatkozik. Ez a szakadék a két réteg között hatalmas veszteséget jelent a munkaerőpiacon. Az adatok természetesen nem csak a képzettséggel, hanem az anyagi helyzettel is összefüggésbe hozhatók, azon belül is a magasabb jövedelem mellett az egészségügyi tájékozottságra, a táplálkozási szokásokra és az egészségügyi ellátás színvonalára vezethetők vissza.

Mi lehet a megoldás?

Az egészségtelen életmód jellemzőbb a szegényebb, alacsonyan iskolázott réteg körében. A dohány, az alkohol és a cukor árukra kivetett adók segíthetik azok fogyasztásának drámai csökkenését. A prevenció, a felvilágosítás és az egészségügyi tanácsadás is sokat segíthet. A tiszta ivóvíz biztosítása és a közétkeztetéshez való egyenlő hozzájutás szintén kulcsfontosságú a kérdésben. Az egészségügyi ellátás minőségi javulása, és az egészségügyi szolgáltatások egyenlő biztosítása is hozzájárul a két réteg életkilátásainak közelítésében. A változásoknak köszönhetően világviszonylatban átlagosan 1-3 évvel nőhetne az átlagéletkor.